Роз’яснення ЗНУ

Роз’яснення законодавчих норм України.        

        1. Відповідно до норм Конституції України

       Норма ст.3Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

         Норма ст.6 – Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

         Норма ст.8 –  «В Україні визнається і діє принцип верховенства прав»; 

         Норми ст.19 «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що  передбачені Конституцією та законами України».   (це стосується всіх гілок Української влади)  

         2. Відповідно норм ЗУ № 580-VIII від 02.07.2015 р. Про Національну поліцію: чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2017, підстава 1774-191801-19  

   Стаття 1. Національна поліція України

1. Національна поліція України (далі – поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

2. Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.

    Стаття 2. Завдання поліції

1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

3) протидії злочинності;

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

    Стаття 3. Правова основа діяльності поліції

 1. У своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.

        3. Відповідно норм Постанови  КМУ  від 15 червня 2006 р. N 833 Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів:

          п.12. На фасаді торговельного об’єкта розміщується  вивіска  із зазначенням  найменування  суб’єкта господарюванняБіля входу до торговельного об’єкта на видному місці розміщується інформація про режим роботи.

         4. Відповідно до норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»:

  Норма ст.28 «Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності п.4 Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування» ( це: Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі МРРБЖКГ))

           5. Відповідно до ЗАТВЕРДЖЕНОГО Наказом  МРРЖКГ України 21.10.2011  N 244 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за N 1330/20068 ПОРЯДОКУ розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності:

         Норма п.1.12. При  розміщенні  ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.  

          6. Відповідно до норм ЗУ № 1704-VI від 05.11.2009 р. Про будівельні норми: Документ 1704-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.01.2013, підстава 5496-17

          Стаття 2. Сфера дії Закону

          1. Дія цього Закону поширюється на  суб’єктів  господарювання незалежно   від   форми   власності,   які  провадять  будівельну, містобудівну,  архітектурну діяльність і забезпечують виготовлення продукції  будівельного  призначення,  а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

         7. Відповідно будівельних норм виданих МРРБЖКГ, а саме, ДБН В.2.2-25:2009,  « Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарства)» встановлено:

          п.1.1. Ці Норми встановлюють вимоги до проектування нових і тих, що реконструюються, підприємств харчування (закладів ресторанного господарства, далі – закладів РГ), які знаходяться у будинках, що стоять окремо, входять до складу багатофункціональних будинків і будинків іншого призначення, вбудовуються та прибудовуються до житлових будинків.  

         п.5.1.6. У житлових будинках допускається розміщувати вбудовані або прибудовані  підприємства харчування (заклади РГ) місткістю не більше 50 посадочних місць, з режимом функціонування до 22 години (згідно з вимогами СН 3077 ) та ДБН В.2.2-15 і без оркестрового супроводу.    

          п.5.1.7 Не допускається розміщувати підприємства харчування (заклади РГ) на прибудинкових територіях житлових будинків.

          п.5.2.2 На земельній ділянці слід передбачити чітке зонування, з виділенням: зони для відвідувачів, за необхідності, з майданчиком для сезонного розміщення додаткових столиків на відкритому повітрі (відповідно до 4.1.1); виробничої зони, куди можуть входити господарський двір з під’їзними шляхами для вантажних автомобілів, розвантажувальний майданчик, що примикає до групи складських приміщень, сміттєзбірник, майданчик відпочинку для персоналу; стоянки для індивідуального автотранспорту. При проектуванні вбудованих та прибудованих приміщень підприємств харчування (закладів РГ) необхідно провести розмежування прибудинкової території житлового будинку та території підприємства харчування (закладу РГ)

          п.5.2.8  Будинки і споруди, в яких розміщуються підприємства харчування (заклади РГ), повинні розташовуватися не менше ніж в 6 м від червоної лінії. Відстані між будинками підприємств харчування (закладів РГ) і іншими будинками (житловими, громадськими, виробничими) повинні прийматися з урахуванням протипожежних розривів за ДБН 360 та інших НД.  (Порушення п.5.1.7, п.5.2.2п.5.2.8 можна проаналізувати по – план схемі яка додавалася до кожного звернення до виконавчої влади)  

  8.Відповідно   до норм «Кодекс України про адміністративні правопорушення»  Документ 80732-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.05.2017, підстава 1812-19

     Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

     Стаття 255. Особи,  які  мають право складати протоколи  про  адміністративні правопорушення

  У справах     про    адміністративні    правопорушення,    що розглядаються органами,  зазначеним в статтях  218  –  221  цього Кодексу,  протоколи   про  правопорушення мають право складати:
            1) уповноважені  на   те  посадові   особи: органів  внутрішніх справ (Національної поліції),  статті 181-3 – 185-2.

 

                                                           .                         Підпис                                   Особи 3

0

Автор публикации

не в сети 11 месяцев

anatoliy

2
Комментарии: 3Публикации: 274Регистрация: 16-10-2015

4 comments for “Роз’яснення ЗНУ

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.